"Those are good decisions."

Dịch:Đó là những quyết định tốt.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanAnh1401
  • 24
  • 13
  • 4
  • 2
  • 44

Đó là những quyết định sáng suốt??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

quyết định đúng tại sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YonYon998773

đề nghị thêm câu trả lời nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11

Từ are sao ở đây lại nghe như your vậy ta?! Có ai nghe giống mình không vậy?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kim289551

Nó đọc đúng mà

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.