"הוא כנר מפורסם בארצות הברית."

Translation:He is a famous violinist in the United States.

September 11, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/maozgmexico

United?

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/JGduolingoer

Yes, United.

August 6, 2018

https://www.duolingo.com/bazzers

Translates as "Land of the Covenant", referring to the agreement between the initial thirteen colonies, yes?

December 4, 2018

https://www.duolingo.com/xerostomus

האם כנרית (אשר לא כנר) גם מפורסמת בארצות הברית? https://m.youtube.com/watch?v=P9VU34I2a2c

May 5, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.