"הוא כנר מפורסם בארצות הברית."

Translation:He is a famous violinist in the United States.

September 11, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Hu kanar mefursam be-artsot ha-brit.


https://www.duolingo.com/profile/bazzers

Translates as "Land of the Covenant", referring to the agreement between the initial thirteen colonies, yes?


https://www.duolingo.com/profile/xerostomus

האם כנרית (אשר לא כנר) גם מפורסמת בארצות הברית? https://m.youtube.com/watch?v=P9VU34I2a2c


https://www.duolingo.com/profile/captains-juffie

What is wrong with USA?

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.