"של מי זה?"

Translation:Whose is this?

September 11, 2016

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/gbauhr
  • 1742

Has Duolingo been hacked? Not only אבל but now also זה are read aloud when you click them.


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

Why would it be hacked? They are rerecording some of the sentences that had the wrong audio, and I guess Duo included those new words automatically, or something like that.


https://www.duolingo.com/profile/gbauhr
  • 1742

The recording of "זה" seems very unprofessional, and why just record these two words that don't present any particular difficulty?


https://www.duolingo.com/profile/AnnaGardel1

תודה רבה לך אני לומדת עברית אבל לא מבינה אנגלית כול כך טוב הייתי מעדיפה קורס באיטלקית אבל אין כלום


https://www.duolingo.com/profile/AaronPhili10

Would this be alternative? בשביל מי?


https://www.duolingo.com/profile/Brak01

How would you say "who are you"?


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

מי אתה?
מי את?


https://www.duolingo.com/profile/Brak01

How would you say "who is this"?

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.