"Όποτε αυτός μιλάει, αυτή ακούει."

Translation:Whenever he speaks, she listens.

September 11, 2016

0 Comments
This discussion is locked.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.