Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không nhớ!"

Dịch:I do not remember!

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hannah-Le
Hannah-Le
  • 25
  • 6
  • 4
  • 735

I don't miss tại sao lại không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

i do not miss

9 tháng trước