Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các cô gái không yêu bài hát này."

Dịch:The girls do not love this song.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh1610

Dislike cũng như don't like đúng ko các bạn. Thế mà tui trả lời: the girls dislike this song mà báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/libralink94

yêu là love cơ bạn, không phải like

1 năm trước