"אני לא מודאג על שום דבר."

Translation:I'm not worried about anything.

September 12, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Ron337013

what is the difference between מודאג על and מודאג מ Thanks !

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/AmirLFC

I have never heard מודאג על. Only מודאג מ and מודאג/דואג לגבי.

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/MomoRothba

מ is from, על is about

September 12, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.