"Η κατεύθυνση μου."

Translation:My direction.

September 12, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/Vassilis3

«η κατεύθυνσή μου» a second accent is needed.

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas

Of course!!! Added ;)

September 21, 2016

https://www.duolingo.com/HellasCad

Οχι, ακόμα υποδεικνύει μόνο ένα τόνο.

January 27, 2017

https://www.duolingo.com/Lensman400

The second accent is not appearing!

November 25, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.