"Η καμηλοπάρδαλη τρώει ένα άλογο"

Translation:The giraffe eats a horse

September 12, 2016

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

Giraffes are hardcore!

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.