"Η καμηλοπάρδαλη τρώει ένα άλογο"

Translation:The giraffe eats a horse

September 12, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh

Giraffes are hardcore!

September 12, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.