"Nhà của bạn ở đâu?"

Dịch:Where is your house?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RoseNguyen20

Where is your home? Ma sai, ngu người.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoXuan2

Where is your home mà sai vđ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiL588816

ừ ha

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuong_Nguyen-78

Home và House đồng nghĩa mà. Add cập nhật giúp

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.