Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhà của bạn ở đâu?"

Dịch:Where is your house?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RoseNguyen20

Where is your home? Ma sai, ngu người.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoXuan2

Where is your home mà sai vđ

1 năm trước