"Η ζακέτα μου."

Translation:My sweater.

September 13, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/LongHenry
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 1113

why isnt jumper/jersey accepted? sweater is american. most english speakers use jumper or jersey.

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4

Well, a lot of Americans are English speakers! ;)

Regarding the sentence in question, what baffles me is what my fellow native Greek speakers refer to when they say "ζακέτα" because I always translate it as "cardigan". Regional inconsistencies perhaps?

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/LongHenry
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 1113

all cardigans are technically jerseys/jumpers but not all jerseys/jumpers are cardigans - cardigans always have buttons, jerseys/jumpers do not always have buttons.

September 14, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.