Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A string"

Dịch:Một sợi dây

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Một chuỗi sao lại sai được? Đó là một phương án khác mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuytPhu

Sao nhắn một sợi dây y hệt đáp án vẫn báo sai là sao?

7 tháng trước