"Το εθνικό μας νόμισμα είναι το δολάριο."

Translation:Our national currency is the dollar.

September 13, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/marinosval

Γιατί όχι το ευρώ; Μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους μη γνώστες.

September 13, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16

Yes, we are just giving out sentences to learn various words. Someone else may substitute euro or real or pounds. This is an international program it's not about only Greece.

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/PhilSimmonds

I thought the writer was being ironic!

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/miliarma

Μεγάλη αλήθεια !

April 3, 2018

https://www.duolingo.com/Ioanna678593

Η άσκηση θα ήταν καλύτερη και με σεβασμό στα έθνη ως: Το εθνικό νόμισμα της Αμερικής είναι το δολάριο. Το ευρωπαϊκό νόμισμα της Ελλάδας είναι το ευρώ. Η εκμάθηση μιας γλώσσας βοηθάει και στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολιτισμούς μας

August 17, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16

There is no political nor nationalistic agenda on Duolingo. We simply teach vocabulary so you can later use it in any way that suits what you wise to express. Reading anything else into it is counterproductive.

August 18, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.