Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is not a star but a planet."

Dịch:Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaiNguyen13

Dài dòng không cần thiết

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is a not star but a planet, It is a not star but a planet, It is not a star but a planet, It is not a star but a planet, It is not a star but a planet

0
Trả lời1 năm trước