"Αυτός τρέχει χωρίς παπούτσια."

Translation:He runs without shoes.

September 14, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Timongreek22

What is the difference between χωρίς and δίχως?

January 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/troll1995

it's the same ;)

January 29, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.