"I love my career."

Dịch:Tôi yêu sự nghiệp của tôi.

September 14, 2016

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenHuuP17

"Tôi yêu nghề nghiệp của tôi?" Có gì sai?

September 25, 2017

https://www.duolingo.com/Annie_9420

Tôi yêu sự nghiệp của mình Thì có j là sai

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Phamxuantao

Tôi yêu nghề của mình

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/hoangtuanhung1

um

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/hongngoc67NBK

sự nghiệp của tôi là ......đi học

September 23, 2016

https://www.duolingo.com/CtAn13

Đọc đúng mà nói sai

February 18, 2017

https://www.duolingo.com/NguynVitAN849782

Sai rồi Eagle Aris

April 24, 2018

https://www.duolingo.com/Hav4wu

Tôi yêu nghề của mình

March 2, 2017

https://www.duolingo.com/CHUCCHUC0108

Tôi yêu việc làm của tôi. ? Why not

April 19, 2017

https://www.duolingo.com/linh594660

Câu này phải là tôi yêu sự nghiệp của tôi

May 1, 2017

https://www.duolingo.com/Quang160795

Tôi yêu nghề nghiệp của tôi. Why not. OMG

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/langtu_1979

Tôi thích sự nghiệp của mình

July 11, 2017

https://www.duolingo.com/vohonhuthuy

Tôi yêu sự nghiệp của mình. Câu này là ĐÚNG nha các bạn!

December 24, 2017

https://www.duolingo.com/h22U81

Tôi thích cũng dk chu

September 7, 2018

https://www.duolingo.com/ynesXK

Tôi yêu nghề nghiệp của tôi. Why not?

November 2, 2018

https://www.duolingo.com/ha.ho2891

Máy móc hoa quá.....

November 16, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.