"Του αρέσει να μελετά."

Translation:He likes studying.

September 14, 2016

8 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/SilentShuffle

Would it be incorrect to say: του αρέσει να μελετήσει ?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Να μελετάει shows a constant action whereas να μελετήσει an action that will happen once. Πχ: του αρέσει να παίζει =he likes playing, θα πάει να παίξει= He will go to play. So "του αρέσει να μελετήσει" sounds wrong.


https://www.duolingo.com/profile/SilentShuffle

Understood - many thanks! I was partly confused by "μελετά", before realising that it is an alternate form of "μελετάει".


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Can we also use the verb, "σπουδάζει"?


https://www.duolingo.com/profile/William80638

Isn't this the infinitive case? I thought greek didnt have infinitives.


https://www.duolingo.com/profile/William80638

My english grammar isn't great, so i may have mis-identified «να μελετά» as infinitive.


https://www.duolingo.com/profile/AlanS76921

"He likes to study" fits better with the given Greek. Would that answer be accepted?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Both "to study" and "studying " are correct and accepted translations.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.