"Είμαστε χελώνες."

Translation:We are turtles.

September 14, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/LinguDemo

Land turtles or sea turtles?

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/teopap2

Καρέτα-καρέτα!

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/emmeffe90

Ninja?

October 1, 2016

https://www.duolingo.com/LorenzoOrl

Νίντζα

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/NicoNicoNerd

Oh, I wish...!

February 2, 2018

https://www.duolingo.com/oldestguru

Where's the pizza?

August 6, 2018

https://www.duolingo.com/lojle

Χελωνονιντζάκια

July 6, 2018

https://www.duolingo.com/TAS620375

Heroes in a halfshell. Turtle power!

January 23, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.