"המילה הזאת נוטָה כמו המילים האחרות."

Translation:This word is conjugated like the other words.

September 14, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh

המדפסת שלך מקולקלת.

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/Donald288745

In English you can only say that verbs are conjugated. Other words can be inflected, but not conjugated.

February 7, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.