"Chúng ta không có trách nhiệm."

Dịch:We are not responsible.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MYXINH93

we don't have responsibility

2 năm trước

https://www.duolingo.com/candycloudy

we have no responsibility

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hondng1

Sao dùng responsibility lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bemodevn

reponsibility or responsible is true....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhPhng360634

Lẽ ra mình làm đúng thề mà nó cho sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tainguyenv8

Máy mà ,đáp án chỉ đ s

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenThuLoan

tớ bỏ qua mà nó cho sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/soi123456

we haven't responsible?????

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.