Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta không có trách nhiệm."

Dịch:We are not responsible.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MYXINH93

we don't have responsibility

1 năm trước

https://www.duolingo.com/candycloudy

we have no responsibility

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hondng1

Sao dùng responsibility lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bemodevn

reponsibility or responsible is true....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhPhng360634

Lẽ ra mình làm đúng thề mà nó cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tainguyenv8

Máy mà ,đáp án chỉ đ s

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenThuLoan

tớ bỏ qua mà nó cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/soi123456

we haven't responsible?????

1 năm trước