Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều đó quan trọng với tôi hơn bất cứ việc gì khác."

Dịch:That is more important to me than anything else.

1 năm trước

0 Nhận xét