"Điều đó quan trọng với tôi hơn bất cứ việc gì khác."

Dịch:That is more important to me than anything else.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linh669328

Sao lại dùng that mà ko dùng it?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang640633

Ghet vai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang640633

C0n cat

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.