"What upbringing has she received?"

Translation:Welke opvoeding heeft zij gekregen?

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/SalishBird

Moet ik alleen "welke" gebruiken en niet "wat"? Waarom of waarom niet?

11 months ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.