Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/0166436579

"My mother will always be young."

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0166436579

thêm be vì sao vậy ạ , có mấy câu tự nhiên có be hay been mà khong hiểu , cũng ko phải là câu bị động mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

"Be" là dạng động từ nguyên mẫu của động từ to be (am/is/are).

Vì trong câu này có động từ khiếm khuyết (modal verb) "will" nên sau nó phải là động từ nguyên mẫu.

Bạn nhớ, sau tất cả các modal verbs (will/would/shall/should/can/could,...) phải là động từ ở dạng nguyên mẫu (verb bare-inf)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myhang1962

Mẹ của tôi thì sẽ luôn luôn trẻ .

1 năm trước