"המחצבים לא שייכים לראש הממשלה!"

Translation:The minerals do not belong to the Prime Minister!

September 15, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh

הם שיכים לאחים עופר, זה היינו הך.

November 14, 2016

https://www.duolingo.com/CAA15

הוסכם.

September 15, 2016

https://www.duolingo.com/WarriorCleberz

Interesting sentence.

November 11, 2017
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.