"הנגנים מתכוננים לקונצרט השנתי."

Translation:The players are getting ready for the yearly concert.

September 15, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/CAA15

Haha I always get שנתי and שני mixed up.


https://www.duolingo.com/profile/iSerach

Performers not players.


https://www.duolingo.com/profile/Home-To-Him

"הַנַּגָּנִים מִתְכּוֹנְנִים לְקוֹנְצֵרְט הַשְּׁנָתִי."


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Ha-naganim mitkonenim la-qontsert ha-shnati.


https://www.duolingo.com/profile/AdamReisman

what is the difference between נגן and מוזיקאי?


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

Musician - מוזיקאי

Instrument Player - נגן


https://www.duolingo.com/profile/AdamReisman

Aren't those the same thing? In English, we don't really say "instrument player." we call that a musician.


https://www.duolingo.com/profile/inbarggg

Yeah, mostly... But מוזיקאי could be anyone who makes music, for example a singer or a composer. נגן is more specific. You only use it for someone who plays an instrument.


https://www.duolingo.com/profile/Hava_Dorit

Instrumentalist, usually.


https://www.duolingo.com/profile/DianaJohns790807

Are there Israeli concerts available to listen to this side of the pond?

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.