Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our food is excellent."

Dịch:Thức ăn của chúng tôi thì tuyệt hảo.

1 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamphuongtung

sao "đồ ăn của chúng tôi tuyệt vời" lại sai được nhỉ.....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh107689

Cùng câu hỏi

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhxun0

thực phẩm của chúng tôi (thì) tuyệt vời : có THÌ hay không có THÌ đâu có khác nhau nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhGiap9999

thức ăn với món ăn khác nhau ở chỗ nào ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chantrau

thức ăn là food, món ăn là dish

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lightofgreen9993

"đồ ăn của chúng tôi tuyệt vời" cũng sai nữa hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongnha

thức ăn của chúng tôi là tuyệt hảo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/z4Gl1

tuyen voi eo dc a ma phai tuyet hao ==

1 năm trước

https://www.duolingo.com/viptta
1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungthanh0111

thức ăn của chúng tôi thì tuyệt -> sai hả trời???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chantrau

Hạn chế của robot mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoTapBay

thức ăn của chúng tôi là tuyệt vời sai sao

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 24
  • 16

Our food is excellent

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TomCruise1012

Đồ ăn của chúng tôi thì tuyệt hảo sao lại sai, thức ăn vs đồ ăn giống nhau mà

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVnV23305

Tôi viết thức ăn của chúng tôi tôi là tuyệt hảo còn sai ,why

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiu633613

Hoàn hảo vs tuyệt hảo khác nhau ah

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Trang549711

Đồ ăn khác thức ăn ư???

3 tuần trước