https://www.duolingo.com/My_name01

Từ vựng về thời trang

a

 1. collar /ˈkɒ.ləʳ/ - cổ áo

 2. short sleeve /ʃɔːt sliːv/ - áo tay ngắn

 3. dress /dres/ - váy liền

 4. purse /pɜːs/ - ví/ túi cầm tay

 5. umbrella /ʌm.ˈbre.lə/ - cái ô

 6. (high) heels /ˌhaɪˈhɪəld/ - giầy cao gót

 7. cardigan /ˈkɑː.dɪ.gən/ - áo len đan

 8. (corduroy) pants /ˈkɔː.də.rɔɪ pænts/ - quần (vải nhung kẻ)

 9. hard hat /hɑːd hæt/

 10. T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ - áo phông ngắn tay

 11. coveralls /ˈkəʊ.vər.ɔːlz/ - quần yếm

 12. lunch box /lʌntʃ bɒks/ - hộp cơm trưa

 13. (construction) boots /kənˈstrʌkt buːts/ - giầy lao động

 14. jacket /ˈdʒæ.kɪt/ - áo vét tông, áo vét nữ

 15. blouse /blaʊz/ - áo cánh (phụ nữ)

 16. (shoulder) bag /ˈʃəʊl.dəʳ bæg/ - túi (đeo trên vai)

 17. skirt /skɜːt/ - váy

 18. briefcase /ˈbriːf.keɪs/ - cặp tài liệu

 19. raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/ - áo mưa

 20. vest /vest/ - áo gi lê

 21. three-piece suit /ˌθriː.piːsˈsjuːt/ - bộ trang phục gồm ba thứ: áo vét, áo gi lê và quần

 22. pocket /ˈpɒ.kɪt/ - túi quần, áo

 23. loafer /ˈləʊ.fəʳ/ - giầy da không có dây buộc

 24. cap /kæp/ - mũ (có vành)

 25. glasses /ˈglɑː.sɪz/ - kính

 26. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ - đồng phục

 27. shirt /ʃɜːt/ - sơ mi

 28. tie /taɪ/ - cà vạt

 29. shoe /ʃuː/ - giầy

 30. lapel /lə.ˈpel/ - ve áo

 31. blazer /ˈbleɪ.zəʳ/ - màu sặc sỡ khác thường (đồng phục)

 32. button /ˈbʌtn/ - khuy áo

 33. slacks /slæks/ - quần (loại ống trùng)

 34. heel / hiːl/ - gót

 35. sole /səʊl/ - đế giầy

 36. shoelace /ˈʃuː.leɪs/ - dây giầy

 37. sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/ - áo nỉ

 38. wallet /ˈwɔː.lɪt/ - ví

 39. sweatpants /ˈswet.pænts/ - quần nỉ

 40. sneakers /ˈsniː.kərz/ - giày thể thao

 41. sweatband /ˈswet.bænd/ - băng đeo (đầu hoặc tay khi chơi thể thao)

 42. tank top /tæŋk.tɒp/ - áo ba lỗ

 43. shorts /ʃɔːts/ - quần đùi

 44. long sleeve /lɒŋ sliːv/ - áo dài tay

 45. belt /belt/ - thắt lưng

 46. buckle /ˈbʌ.kļ/ - khóa thắt lưng

 47. shopping bag /ˈʃɒ.pɪŋ bæg/ - túi đi chợ

 48. sandal /ˈsæn.dl/ - dép quai hậu

Nguồn : http://daotaotienganh.org/tu-vung-ve-thoi-trang-i477.html

2 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

like cho cái hình đẹp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks Nguyệt Anh tỉ tỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 791

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...KimChii...

Like chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks u

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 243

Nhớ ghi đậm từ tiếng Anh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

mình ko biết cách hihi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuyen2004

like hình đẹp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kathycute

hik đẹp lắm bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kathycute

cho cái like nha !!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

thanks

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.