https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

[Song Ngữ ] Truyện cười song ngữ.

A man is talking to God.

The man: "God, how long is a million years?"

God: "To me, it's about a minute."

The man: "God, how much is a million dollars?"

God: "To me it's a penny."

The man: "God, may I have a penny?"

God: "Wait a minute."

Submitted by: Freshteh Sadeghi

Một người đàn ông đang nói chuyện với Thượng đế.

Người đàn ông: "Thưa Thượng đế, một triệu năm dài bao lâu?"

Thượng đế: "Đối với ta, khoảng một phút thôi."

Người đàn ông: "Thưa Thượng đế, một triệu đô-la là bao nhiêu?"

Thượng đế: "Đối với ta, chỉ là một xu."

Người đàn ông: "Thưa Thượng đế, vậy con có thể có một xu được không ạ?"

Thượng đế: "Hãy đợi ta một phút."

Talking clock

While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.

"What is the big brass gong and hammer for?" one of his friends asked.

"That is the talking clock," the man replied.

"How's it work?" the friend asked.

"Watch," the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.

Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, "Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!"

Đồng hồ biết nói.

Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.

“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.

“Đó là cái đồng hồ biết nói,” cậu sinh viên trả lời.

“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.

“Hãy xem,” cậu sinh viên nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.

Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!

AUSSIE GRASSHOPPERS

A Texas farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. The Aussie shows off his big wheat field and the Texan says, "Oh! We have wheat fields that are at least twice as large."

Then they walk around the ranch a little, and the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan immediately says, "We have longhorns that are at least twice as large as your cows."

When the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field, he asks, "And what the heck are those?"

The Aussie replies with an incredulous look, "Don't you have any grasshoppers in Texas?"

Châu chấu nước Úc.

<pre> Một nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia.Ở đó ông ta gặp một nông dân Úcc và bắt chuyện. Người Úc gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người Texas nói: ”Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.” Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và người Úc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh”. </pre>

Khi người Texas thấy một đàn Kangaroos nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi: “Và đó là những con quái gì vậy”?

Người Úc trả lời với một nét mặt hoài nghi:”Các ông không có những con châu chấu ở Texas à?”

Borrowing Money

<pre> "Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?" "Sorry, but I haven't a cent with me today" "And at home ?" "They're all very well, thank you, very well". </pre>

Vay tiền

<pre> - Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không? - Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người. - Còn ở nhà thì sao? - Ở nhà ai cũng khỏe cả, cám ơn anh, khỏe lắm. </pre>

MILLIONAIRE

A woman was telling her friend, "It is I who made my husband a millionaire."

<pre> "And what was he before you married him?" asked the friend. </pre>

The woman replied, "A billionaire..."

TRIỆU PHÚ

Một phụ nữ nói với bạn:”Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.”

<pre> “Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi. </pre>

Người phụ nữ đáp:”Một tỉ phú...”

Wisdom teeth

One day a man walks into a dentist's office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth.

"Eighty dollars," the dentist says.

"That's a ridiculous amount," the man says. "Isn't there a cheaper way?"

"Well," the dentist says, "if you don't use an anaesthetic, I can knock it down to $60."

"That's still too expensive," the man says.

"Okay," says the dentist. "If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20."

"Nope," moans the man, "it's still too much."

"Hmm," says the dentist, scratching his head. "If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10."

<pre>"Marvelous," says the man, "book my wife for next Tuesday </pre>

Răng khôn

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.

“Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.

“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?”

“Ồ,” nha sĩ nói, “nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.”

“Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.

“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.”

“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn quá nhiều.”

“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”

“Tuyệt,” người đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới !”

September 16, 2016

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...KimChii...

likechij

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

thanh kiu nhé !!!!!

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

ts <sub>^^</sub>

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

ko có gì

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

Like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SunnSea

Like .Hay quá

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Có đầu tư phần trình bày, nội dung hay, cho gái 1like nha

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kelly_Q

1 like for u

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

like

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/kathycute

like !

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Like !

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/harywon

kết bạn với mình nhé

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/virgo9a

like

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-GasTer-

hi

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

Hi bạn

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-GasTer-

Hi

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-LamTuNguyet.

hay=)

December 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/1412KaitoKid

bn cũng xem topic của mk nhoa mk cũng viết truyện cười đóa . '' song ngữ truyện cười : A half success dó . hơi khó tìm

April 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Foxy

like

May 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Nakroth_

chuẩn không cần chỉnh

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrnhTrnCao2

1 like

August 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duchoang2007

hay

July 15, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.