"בסוף יבוא שלום."

Translation:Eventually peace will come.

September 16, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/CAA15

שאלו שלום ירושליים

September 16, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.