"Το καβούρι πίνει νερό."

Translation:The crab drinks water.

September 17, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/wchargin

Το μάθημα "Αγγλικά για όσους μιλάνε Ελληνικά" χρησιμοποιεί κάβουρας για crab. Υπάρχει καμία διάφορα μεταξύ των; Το λεξικό μου τις μεταφράζει και τις δύο "crab": καβούρι, κάβουρας.

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

No,its the same. Κάβουρας is masculine, καβούρι is neutrum.

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/JiriHolan

But sometimes a beer too

September 5, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.