"Το καβούρι πίνει νερό."

Translation:The crab drinks water.

September 17, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/JHvzJ

But sometimes a beer too


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Το μάθημα "Αγγλικά για όσους μιλάνε Ελληνικά" χρησιμοποιεί κάβουρας για crab. Υπάρχει καμία διάφορα μεταξύ των; Το λεξικό μου τις μεταφράζει και τις δύο "crab": καβούρι, κάβουρας.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

No,its the same. Κάβουρας is masculine, καβούρι is neutrum.


https://www.duolingo.com/profile/kruvismile

Just noticed when I write "πιναι" instead "πινει"he accept that.. Is it ok? The same?


https://www.duolingo.com/profile/CanislupusOslo

Never seen a crab drink water


https://www.duolingo.com/profile/madeleinejayne

Do crabs drink water though??

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.