"אַל תתעלמי מהדעה שלהם!"

Translation:Do not ignore their opinion!

September 17, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/nuritd

הדעה שלהם=דעתם. יפה יותר, אלגנטי יותר. כך צריך לבנות משפט.


https://www.duolingo.com/profile/NaftaliFri1

יופי זה עניין של טעם. בשורה התחתונה זה נכון באותה מידה.


https://www.duolingo.com/profile/nuritd

סרבול שלא לצורך.


https://www.duolingo.com/profile/nuritd

חבל על הדיון. אם אינך מסוגל להבחין בהבדל ומה זה עושה לשפה אין כל טעם.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Al tit’almi me-ha-de’a shelahem!


https://www.duolingo.com/profile/Ben-Nissim

Type what you hear

אל תעלמי מהדעה שלהם.

This is what I heard. As you can see I forgot a tav (ת). It should be incorrect but it was correct.

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.