"אַל תתעלמי מהדעה שלהם!"

Translation:Do not ignore their opinion!

September 17, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/nuritd

חבל על הדיון. אם אינך מסוגל להבחין בהבדל ומה זה עושה לשפה אין כל טעם.

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/nuritd

הדעה שלהם=דעתם. יפה יותר, אלגנטי יותר. כך צריך לבנות משפט.

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1

יופי זה עניין של טעם. בשורה התחתונה זה נכון באותה מידה.

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/nuritd

סרבול שלא לצורך.

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/Ben-Nissim

Type what you hear

אל תעלמי מהדעה שלהם.

This is what I heard. As you can see I forgot a tav (ת). It should be incorrect but it was correct.

August 3, 2017
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.