"Θυμάμαι τους εαυτούς μας."

Translation:I remember us.

September 17, 2016

15 Comments


https://www.duolingo.com/Phil891051
 • 21
 • 17
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2

I'm not sure this sentence works in English. Feels like this has to be a reflexive use of 'selves'. I can remember myself, we can remember ourselves but I don't think I can remember ourselves or we can remember myself.

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 323

Yes, it would need paraphrasing which would have nothing to do with the grammar being taught. Something on the line of: "I remember when we were young..." Or perhaps substitute something better. Thanks for bringing it to our attention. It's one of those "lost in translation" moments.

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/Kefi27

remember when we were young, we shone like the sun, shine on you crazy diamond.............Pink Floyd lyrics..................Now to translate........................... any ideas?

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/Kefi27

Sorry I digress - but it is learning. Θυμάσαι όταν ήμασταν νέοι....................εμείς έλαμψε σαν τον ήλιο....................

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 234

Θυμάσαι όταν ήμασταν νέοι, λάμπαμε σαν τον ήλιο, λάμπε τρελό διαμάντι...

Λάμπε or συνέχισε να λάμπεις for shine on. :)

September 21, 2016

https://www.duolingo.com/Phil891051
 • 21
 • 17
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2

You're welcome. Hopefully this is the goal of beta!

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

" I remember ourselves when we were young and full of energy". Or " I remember myself when I was young I read a lot". Both would seem to me to be perfectly normal sentences.

September 21, 2016

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 19

As others have mentioned, I can confirm as a native English-speaker that the translation of this phrase sounds decidedly ungrammatical. I cannot think of any situation in which I would say "I remember ourselves." I can indeed say "I remember US" (with the object pronoun rather than the reflexive) but even that is a bit of a stretch (e.g. Me: "I remember (us) when we were young and played in the park. Do you?" You: "Yes, I remember (us).") Linguistically, this phrase violates anaphoric binding- the usage of "ourselves" necessitates the explicit presence of a matching antecedent- in this case it would have to be "we" (i.e. "we remember ourselves").

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 323

Yes, I never liked it either but thought the Eng had to conform to the Greek. No, the English needs to be correct also. So, I remember us will be added but what i'll do is disable the Eng to Greek to not confuse those who have learned it as it is.

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/MomKat5

Can I say: "Θυμαμαι μας" and have the same meaning? (I remember us when we were young)

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/GeoEco
 • 14
 • 10
 • 9
 • 9
 • 6
 • 3
 • 2

No you can't! It's wrong Greek! However, you can say "Μας θυμάμαι να...κτλ", especially when speaking rather than writing.

September 21, 2018

https://www.duolingo.com/np8gWHZu
 • 23
 • 17
 • 16
 • 16
 • 7
 • 3

Spelling mistake: ouselves instead of ouRselves

April 25, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 323

Our mistake if so where? Your mistake if so why are you mentioning it here?

April 26, 2017

https://www.duolingo.com/np8gWHZu
 • 23
 • 17
 • 16
 • 16
 • 7
 • 3

I sent a message to DL as well as this comment. I actually sent two messages. The mistake is in the strengthening skills. Among the options. {yourselves, ouselves...} I saw it in 4 or 5 questions not just the one. Sorry if I was not clear enough!

April 26, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 323

Ok, thanks that's the first time it's been mentioned. I'll send a report since the Strengthening skills are not administrated by us.

April 26, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.