"מוזיקה היא החיים שלי."

Translation:Music is my life.

September 17, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.