"בכל פעם שאני מדליק את הטלוויזיה אני רואֶה ערפדים או זומבים."

Translation:Every time I turn on the television I see vampires or zombies.

September 17, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/CAA15

Shame isn't it?

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/AdamReisman

Not at all! I love it :-)

November 25, 2016

https://www.duolingo.com/gsazbon

From where comes the word ערפד?

February 7, 2017

https://www.duolingo.com/BezalelP

Probably from Aramaic, where the word arpada ערפדא means a bat (עטלף).

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/ZakharYah

Get rid of the TV, eh …

May 7, 2017

https://www.duolingo.com/qazus

Done. But I still see them!

March 1, 2019

https://www.duolingo.com/AnCatDubh

לא יאמן שכבר 2016 וזה עוד לא נגמר.

אומרים ”סובלים מתסמונת פטירה חלקית”! די לאפליה!

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/AnCatDubh

חצויה” עדין משודרת?

November 18, 2016

https://www.duolingo.com/Zdeka985336

Are there words for a female vampire and a female zombie in Hebrew?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/Dov360473

Only at night. During the day I see aging soap opera stars. Maybe that's the same thing.

March 30, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.