"Gấu trúc một động vật đặc biệt của Trung Quốc."

Translation:The panda is a special animal of China.

September 17, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Raphael_SyBo

Mọi người thích những con gấu trúc chứ?

September 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/R.j.Ogilvie

Ừ. Ai không thích con gấu trúc?

October 22, 2018
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.