https://www.duolingo.com/profile/diemmymy

Làm sao để học được nhiều thứ tiếng.Hình như khi chọn nói Tiếng Việt thì chỉ học đọc Tiếng Anh và Tiếng Việt thôi phải ko mn

September 18, 2016

Related Discussions

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.