https://www.duolingo.com/profile/diemmymy

Làm sao để học được nhiều thứ tiếng.Hình như khi chọn nói Tiếng Việt thì chỉ học đọc Tiếng Anh và Tiếng Việt thôi phải ko mn

September 18, 2016

2 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/diemmymy

vào cái nọ lại mấy cái kia

September 18, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.