"Ένας πραγματικός άγγελος!"

Translation:A real angel!

September 18, 2016

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Speugenia

"A true angel!" should also be accepted IMO, as "πραγματικός=real" can also be translated to "αληθινός=true" in this type of phrase.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.