"Ένας πραγματικός άγγελος!"

Translation:A real angel!

9/18/2016, 8:49:22 AM

1 Comment


https://www.duolingo.com/Speugenia
  • 25
  • 11
  • 10
  • 7
  • 2

"A true angel!" should also be accepted IMO, as "πραγματικός=real" can also be translated to "αληθινός=true" in this type of phrase.

9/18/2016, 8:49:22 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.