"Το άλογο είναι μπροστά από την γάτα."

Μετάφραση:The horse is in front of the cat.

September 18, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.