Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi luôn hát."

Dịch:I always sing.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuquyxt

Sao always có S v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

always là một trạng từ tần suất, có nghĩa là "luôn luôn", và từ đó nguyên gốc là có "s" ở cuối, nếu bạn bỏ "s" thì từ đó không có nghĩa nha. Bạn xem ở link này, định nghĩa từ "always": https://en.oxforddictionaries.com/definition/always

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 20
  • 2
  • 2
  • 2
  • 72

i dont know

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Even when you are sleeping???

1 năm trước