"Μου αρέσει η αρχαία κουλτούρα."

Translation:I like the ancient culture.

September 18, 2016

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Le._.Doc

I'm wondering about the difference between παλιό and αρχαίο. There seems to be a negative meaning to παλιό as in παλιό καιρό.

When would you use παλιό instead of αρχαίο?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.