"כשבעים וחמישה אחוז מהיהודים בישראל הם צברים."

Translation:Around seventy-five percent of the Jews in Israel are sabras.

September 18, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/CAA15

How about "Like 75%..."? אילו הייתי רוצה להגיד " אבאווט", הייתי אומר "קרוב ל". זה לא נכון?

September 18, 2016

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1

You would say בערך

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/CAA15

את\ה יכול\ה לתת לי משפט לדוגמא?

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/NaftaliFri1

בערך שמונה אחוזים מתושבי ישראל הם ג'ינג'ים

(that's a made-up statistic)

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/CAA15

Haha okay, thanks.

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/NatashaSha386361

"Tsabars" is not an English word. Use something like "native-born."

February 17, 2018

https://www.duolingo.com/AdamReisman

Sabra is an acceptable translation of צבר in Jewish American English.

February 20, 2018
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.