"Δεν θυμάμαι τι είχα κάνει"

Translation:I do not remember what I had done

September 19, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/kanakakisermis

Το τελικό ν χάνεται όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από τα σύμφωνα β, δ, γ, φ, θ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ. Οπότε η σωστή λέξη είναι "δε" και όχι "δεν"

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/tnGX5

Is "I don't remember what I did" not correct?

April 28, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo

No -- "I did" (έκανα) is simple past, "I had done" (είχα κάνει) is pluperfect and implies that you had done it before something else.

Both are grammatically correct but they mean different things, so should be kept separate in translating.

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/Walt1965

´I do not recall´ is also correct, not wrong as marked.

January 28, 2018

https://www.duolingo.com/Walt1965

It's still correct and still marked wrong ...

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/Jon345104

I can't remember what I had done was marked wrong??

July 20, 2018

https://www.duolingo.com/Dimitra956826

"I can't remember..." would translate to "Δεν μπορώ να θυμηθώ..." and it's a whole different structure, as it also includes subjunctive. :/

July 20, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.