"WeliketheFrenchbread."

Dịch:Chúng tôi thích bánh mì của Pháp.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tyteotop

We like the France bread có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I like the bread of france. Co dc ko nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

chắc được hết

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.