"Αυτοί διαβάζουν όταν εμείς διαβάζουμε."

Translation:They read when we read.

September 19, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Panchete1

Is here possible "Αυτοί διαβάζουν όποτε εμείς διαβάζουμε"? What would be the difference? Thanks.

October 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/teopap2

Όποτε is better translated as "whenever". The difference with "όταν" in Greek is the same as with "when" in English.

November 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Panchete1

You're great, teopap! Thanks a lot for your explanation :)

November 8, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.