Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/phamducduy2005

truyện cười ( song ngữ )

Money And Friends “Since he lost his money, half his friends don’t know him any more” “And the other half ?” “They don’t know yet that has lost it”

Tiền và bạn – Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. – Còn nửa kia ? – Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.

A Cow Grazing Artist : “That, sir, is a cow grazing” Visitor : “Where is the grass ?” Artist : “The cow has eaten it” Visitor : “But where is the cow ?” Artist : “You don’t suppose she’d be fool enough to stay there after she’d eaten all the grass, do you ?”

Bò ăn cỏ Họa sĩ : – Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông. Khách : – Có thấy cỏ đâu ? Họa sĩ : – Con bò ăn hết rồi. Khách : – Thế còn con bò đâu ? Họa sĩ : – Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?

Because of absence Mother: Why did you get such a low mark on that test? Junior: Because of absence. Mother: You mean you were absent on the day of the test? Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Vì vắng mặt Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?” Con trai: “Bởi vì vắng mặt " Mẹ : " Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? "

Con trai : " Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. "

Stone and Stone - Breaker A very strict officer was talking to some new soldiers whom he had to train. He had never seen them before, so he began: “My name is Stone, and I’m even harder than stone, so do what I tell you or there’ll be trouble. Don’t try any tricks with me, and then we’ll get on well together.” Then he went to each soldier one after the other and asked him his name. “Speak loudly so that everyone can hear you clearly,” he said, and don’t forget to call me "sir". Each soldier told him his name, until he came to the last one. This man remained last one. This man remained silent, and so Captain Stone shouted at him, “When I ask you a question, answer it! I’ll ask you again: What’s your name, soldier?” The soldier was very unhappy, but at last he replied. “My name’s Stone-breaker, sir”, he said nervously.

Đá và người đập vỡ đá Một sĩ quan nghiêm khắc nói chuyện với một số lính mới mà ông ta phải huấn luyện. Ông chưa gặp họ bao giờ. Ông nói: “Tên tôi là Stone (nghĩa là đá) và tôi cứng rắn hơn đá. Cho nên phải làm đúng như tôi đã ra lệnh, nếu các anh không muốn gặp rắc rối. Đừng tìm cách đánh lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn.” Rồi ông ta đến chỗ từng người lính hỏi tên. “Nói to lên cho mọi người cũng nghe rõ. Và đừng có quên "thưa ngài đấy nhé.” Từng người lính nói tên của mình, và rồi đến người cuối cùng. Người lính này đứng im. Đại úy Stone hét lên: “Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi lại: tên anh là gì, anh lính kia?” Người lính tỏ vẻ không vui nhưng cuối cùng anh ta cũng lung túng trả lời: “Tên tôi là Stonebreaker (nghĩa là: người đập vỡ đá), thưa ngài

1 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

1 like!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamducduy2005

có thấy like đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/._Jayden_.

2 bài đầu đầy người đăng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Mình nghĩ bạn nên trình bày rõ hơn 1 tí, hơi rối nhưng truyện này đọc cx hay, kh đến nỗi phải đít lai :v P/S: quảng cáo nước rửa chén à :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kimchungha1996

quảng cáo chỗ nào thế bn ?????????

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/...LLuxngXXi...

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

Nãy h làm cái này hả ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

Haha buồn cười quá đi, 1 like nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamducduy2005

chát với cô

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1lai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mago_tdm

tôi sẽ lấy bài của bác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 882

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 672

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kathycute

hihi ! đúng là truyện cười có khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/virgo9a

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhthuc

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhTrnCao2

1 like

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/CASEY99293

1 like.Hay lắm!Like cho mình nha

6 tháng trước