Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thức ăn chính của tôi"

Dịch:My main food

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiendat1301

Dit lam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longbong1

Sao không phải là my own main food vậyy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangTranD3

Bạn nào giải thích dùm: "main food of mine" ko dc

1 tháng trước