"Η προσπάθεια του αγοριού ήταν επικίνδυνη."

Translation:The attempt of the boy was dangerous.

September 19, 2016

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/silly_fool

Why is "the boy's try was dangerous" unacceptable?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

I think Le._.Doc's comment covers it. :)


https://www.duolingo.com/profile/silly_fool

Thanks for the reply. I felt his comment is more of his opinion. "Try" is both an English verb and noun. Sure, it's mainly used as verb nonetheless it is still a noun.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

I looked it up in the dictionary (before typing my comment above) and it seems that try is mostly used as a noun in plural, e.g. It took five tries before he succeeded. Or maybe "you still have one try left"? But it sounds awkward in the sentence above, to me and a few other people at least. :) You can always report it to alert the course contributors to it, of course.


https://www.duolingo.com/profile/Isidor868839

Why is "the try" not accepted?


https://www.duolingo.com/profile/Le._.Doc

I made the same answer. On second thought, though, attempt is a much better translation. It's kind of awkward to use try as a noun when you mostly use it as a verb. You can also attempt something, but it's not quite the same verb.


https://www.duolingo.com/profile/helmad

I would add 'by the boy' as acceptable.


https://www.duolingo.com/profile/Theofa

"The effort" Why don't accept???


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Effort σημαίνει προσπάθεια με την έννοια της δύναμης που βάζει κάποιος, του κόπου, όχι με την έννοια της δοκιμής. Εδώ αυτό που είναι επικίνδυνο είναι η δοκιμή.


https://www.duolingo.com/profile/Theofa

Σ΄ευχαριστώ!!


https://www.duolingo.com/profile/chrysaphi

One of the mouseover hints for επικίνδυνη is "dangeroys", which I assure you isn't an English word.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.