Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to control the car."

Dịch:Bạn sẽ điều khiển chiếc xe.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuong160899

Bạn sẽ kiểm soát được chiếc ô tô

2 năm trước