"You are going to control the car."

Dịch:Bạn sẽ điều khiển chiếc xe.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuong160899

Bạn sẽ kiểm soát được chiếc ô tô

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.