"Conozco a todos."

Traducción:Conec tothom.

September 19, 2016

4 comentarios


https://www.duolingo.com/alexandrovich17S

TOTS

April 3, 2018

https://www.duolingo.com/colomax

Conozco a todo el mundo. = Conec tothom. Conozco a todos. = Els conec a tots.

September 7, 2018

https://www.duolingo.com/LukeNewberry

segur que està contestat a l'altre lloc, però no s'ha de posar el "a" per personas aleshores? per exemple, es diria: "Busco el meu fill" > "Busco al meu fill", "Ningu ha conegut la Maria" > "Ningu ha conegut a la Maria", etc.?

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/Landertxu0

No, en català el complement directe no porta "a", ni tan sols el de persona. Amb algunes excepcions (a mi, a tu, quan pot haver-hi confusió amb el subjecte, etc.).

September 20, 2016
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.